המדור לתוכניות מובנות

המדור לתוכניות מובנות

הלימודים במסלול הרב תחומי במדעי החברה, מעניקים ידע אקדמי במגוון תחומים במדעי החברה: משאבי אנוש, כלכלה, מנהל עסקים, מדעי המדינה וסוציולוגיה ארגונית.

להגשים חלומות תוך כדי עבודה
תוכנית רום

תוכנית 'רום' : הינה תכנית לימודי תואר רב-תחומי מדעי החברה , המתמקדת בלימודי מקרקעין וניהול. המדור לתוכניות מובנות באוניברסיטת בר אילן מקיים זו השנה הראשונה את תוכנית רום, אשר תחל בשנת הלימודים תש"פ – באוקטובר 2019.

תואר זה כולל ידע מקיף במגוון רחב של תחומים –תיאורטיים ומעשיים, אשר יעניקו לבוגריו את הידע והכלים להשתלב ולהכיר מבפנים את שוק הנדל"ן והשמאות המקרקעין .

1.קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית: יתקבלו מועמדים בעלי שקלול 42 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

2.קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי: יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 85 ומעלה. ובנוסף חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

3.קבלה על בסיס תוכנית 30+ (מכינה 30+): יתקבלו מועמדים בעלי תעודת תוכנית 30+ בממוצע 87 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

*נדרשות לפחות 4 יח"ל אנגלית בתעודת הבגרות

פרטים נוספים אודות תוכניות הלימוד:
https://desigprog.biu.ac.il/

תוכנית חכ"ם

תוכנית חכ"ם: הינה תכנית לימודי תואר רב-תחומי מדעי החברה ייחודית באונ' בר אילן המורכבת משלושה נושאי ליבה: לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים אשר משלימים אחד את השני ויוצרים לסטודנטים את ההקשר בין הצד התיאורטי של הלימודים לבין הצד הפרקטי שלהם. המסלול מאפשר לבוגריו להמשיך לשנה רביעית כשנת השלמה בלימודי חשבונאות, שבסיומה יוכלו הסטודנטים לגשת לבחינות ההסמכה לראיית חשבון.

1.קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית: יתקבלו מועמדים בעלי שקלול 42 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

2.קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי: יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 85 ומעלה. ובנוסף חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

3.קבלה על בסיס תוכנית 30+ (מכינה 30+): יתקבלו מועמדים בעלי תעודת תוכנית 30+ בממוצע 87 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

*נדרשות לפחות 4 יח"ל אנגלית בתעודת הבגרות

פרטים נוספים אודות תוכניות הלימוד:
https://desigprog.biu.ac.il/

תוכניות נוספות
תוכנית ינשופים

תוכנית 'ינשופים' : הינה תכנית לימודים לתואר רב-תחומי מדעי החברה. תכנית הלימודים מתמקדת בתחומי ניהול ולימודי משאבי אנוש. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה. ובמקביל, ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. מועד תחילת הלימודים בתכנית 'ינשופים' הוא בסמסטר א' של שנת הלימודים. סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר קיץ של שנה"ל השניה.

1.קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית: יתקבלו מועמדים בעלי שקלול 42 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85 /185 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

2.קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי: יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 82 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

3.קבלה על בסיס תוכנית 30+ (מכינה 30+): יתקבלו מועמדים בעלי תעודת תוכנית 30+ בממוצע 85 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

*נדרשות לפחות 4 יח"ל אנגלית בתעודת הבגרות.

תוכנית יהלום

תוכנית 'יהלום' : הינה תכנית לימודי תואר רב-תחומי מדעי החברה במדור לתכניות מובנות באוניברסיטת בר אילן. תכנית הלימודים מתמקדת בתחומי מנהל עסקים, לימודי כלכלה ולימודי ניהול משאבי אנוש.מטרת תכנית תואר רב תחומי זו היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה, ובמקביל, ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. מועד תחילת הלימודים בתכנית 'יהלום' הוא בסמסטר אביב של שנת הלימודים. סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר א' של שנה"ל השלישית.

1.קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית: יתקבלו מועמדים בעלי שקלול 42 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85 /185 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

2.קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי: יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 84 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

3.קבלה על בסיס תוכנית 30+ (מכינה 30+): יתקבלו מועמדים בעלי תעודת תוכנית 30+ בממוצע 87 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

 *נדרשות לפחות 4 יח"ל אנגלית בתעודת הבגרות.

תוכנית חץ

תוכנית 'חץ' : הינה תכנית לימודים לתואר רב-תחומי מדעי החברה. תכנית הלימודים מתמקדת בתחומי מדעי המדינה וסוציולוגיה. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה. ובמקביל, ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. מועד תחילת הלימודים בתוכנית 'חץ' הוא בסמסטר אביב של שנת הלימודים. סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר א' של שנה"ל השלישית. (ניתן לשלב גם לימודי תעודת הוראה)

1.קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית: יתקבלו מועמדים בעלי שקלול 42 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85 /185 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

 2.קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי: יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 82 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

3.קבלה על בסיס תוכנית 30+ (מכינה 30+): יתקבלו מועמדים בעלי תעודת תוכנית 30+ בממוצע 85 ומעלה. ובנוסף, חובה ציון 85/185 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם.

*נדרשות לפחות 4 יח"ל אנגלית בתעודת הבגרות.

תוכניות השלמה לרפואה ולימודי תעודה
לימודי השלמה לרפואה (מכינה לרפואה)

במספר פקולטות לרפואה בארץ קיימת כיום תוכנית ללימודי רפואה ארבע שנתית לבעלי תואר ראשון.

בוגרי תואר ראשון שמעוניינים להגיש מועמדות נדרשים לעמוד בדרישות סף שונות, כולל הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (קורסי השלמה) ועמידה במבחן ידע פנימי.

מטרת המכינה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן היא להשלים באופן מרוכז ומסודר את כל קורסי הליבה הנדרשים לצורך הגשת מועמדות לתוכנית הארבע שנתית לרפואה.

המכינה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן היא תוכנית חדשה וייחודית, בשיתוף הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, והלימודים בה נמשכים שני סמסטרים.

לימודי תעודה

לימודי תעודה מקנים ידע פרטני במגוון תחומים כגון: תכנון ובנייה, מחשבים, ניהול סיכונים ועוד. חלק מלימודי תעודה יכולים להוות מקפצה להמשך לימודים לתואר אקדמי.
ככלל נחלקים לימודי התעודה ל-4 סוגים: לימודי שפות, לימודי מקצוע, פיתוח מקצועי (לימודי המשך) ולימודי העשרה.
בין לימודי התעודה אפשר למנות:
קורס תכנון ובנייה – הכשרה מקצועית
קורס ניהול סיכונים ברפואה ובמערכת הבריאות
קורס ניהול פרויקטים
קורס פרהמד (Pre-Med) – לימודי קדם רפואה
לימודי מגדר: קורס נשיות גבריות ויחסי מגדר
קורס להכשרת מדריכים בהיסטוריה ובתרבות של יהודי יוון
קורס ביואתיקה
קורס שיווק באינטרנט: קורס שיווק דיגיטלי
קורס לימודי העשרה בתרפיה במוזיקה
ועוד.

רוצים שנחזור אליכם?