התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן היא תוכנית לתארים מתקדמים שתאפשר לכם לערוך היכרות בין-תחומית עם נושא הסכסוך, התפתחותו והדרכים ליישובו תוך שילוב סדנאות פרקטיות.

מפגשים קרובים במחלקה

הקודם
22
יולי
10:00 - 12:00
מפגש עם התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
היחידה ללימודים בין תחומיים , התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
-
תואר שני, תואר שלישי
בחירת מפגש בחירת
מפגש
הוספה ליומן הוספה
ללוח שנה
29
יולי
10:00 - 12:00
מפגש עם התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
היחידה ללימודים בין תחומיים , התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
-
תואר שני, תואר שלישי
בחירת מפגש בחירת
מפגש
הוספה ליומן הוספה
ללוח שנה
הבא
להבין סכסוכים, ולפתור אותם
מה לומדים אצלנו?
התוכנית מציעה לימודים לתואר השני ולתואר שלישי.
הלימודים בתוכנית כוללים היכרות בין תחומית מקיפה עם נושא הסכסוך, התפתחותו והדרכים לניהולו וליישבו.
הלימודים מתמקדים באופני הטיפול בסוגים שונים של סכסוכים ברמות חברתיות שונות: ברמה הבין - אישית, הארגונית, הבין-קבוצתית, הבין-קהילתית והבין-לאומית ובדרכי הטיפול בהם. הלימודים משלבים תיאוריה עם התנסות בשטח.
התוכנית מיועדת למועמדות ומועמדים המעוניינים להעשיר את ארגז הכלים שלהם בכישורים שיאפשרו להם להוות גורם חיובי, ממתן ומגשר בסביבתם המשפחתית, במקום עבודתם ובחייהם בכלל.
התוכנית מציעה לימודים לתואר שני בשלושה מסלולים. ניתן לסיים את הלימודים ללא תזה בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים:
1. במסלול הרגיל של תוכנית האם
2. במקבץ קורסים באשכול "גישור רב-תחומי"
3. במגמה הבינתחומית ללימודי ניהול משברים
מה חוקרים אצלנו?
המחקרים הנערכים בתוכנית מגוונים, משלבים בין תיאוריה לפרקטיקה ומשקפים את רוחב היריעה של תחום יישוב סכסוכים בארגונים, במשפחה, בקהילה, במישור הבין קהילתי ובמישור הבין מדינתי.
מה עושים עם התואר?
הלימודים בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן בבר-אילן, יהפכו אתכם לנכס בעבור כל ארגון בו תעבדו ויקנו לכם כלים לניהול ויישוב סכסוכים, לשיפור התקשורת הבין-אישית ולהובלת שינויים מבניים, ארגוניים, מוסדיים וחברתיים.
התוכנית מתאימה במיוחד למי שממלא, או שואף למלא, תפקידי מפתח בתחומי ניהול ויישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בארגונים מסוגים שונים: במגזר הפרטי והציבורי על גווניו השונים.
מקבץ הקורסים באשכול "גישור רב-תחומי" (ראו ב"מה לומדים אצלנו"), מתאים במיוחד למועמדים ולמעומדות המעוניינים לקבל השכלה והכשרה כמגשרים, למגשרים בתחילת דרכם וגם למגשרים מנוסים. פרטים בהמשך.
130,000
בוגרים
8,000
קורסים אקדמיים
300
מעבדות
איך מתקבלים
תואר שני
תנאי הסף לקבלה

למסלול ללא תזה – תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע 80 לפחות.

למסלול עם תזה – תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע 85 לפחות.

תנאי הקבלה למסלולים השונים
ראש המחלקה רשאי לערוך בחינות כניסה. עקרונית, התואר השני יהיה באותו מקצוע שנלמד בתואר הראשון כמקצוע ראשי או משני. קבלה למקצוע שנלמד כמקצוע משני תחייב, בדרך כלל, לימודי השלמה. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי קבלתם תהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
תוכניות לימוד
תארים מתקדמים

תואר שני עם תזה בניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ
תואר שני, ללא תזה, בניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים

תואר שני ללא תזה בניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ במגמה ללימודי ניהול משברים, בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים

תואר שלישי בניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

איך נרשמים
תואר שני

מגישים את בקשת ההרשמה לתואר שני ואת המסמכים הדרושים באתר.

תשובות בעניין הקבלה יישלחו בדוא"ל.

תואר שלישי

ההרשמה מתבצעת באינטרנט.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת פרטי מידע.

מלגות
תואר שני

לחצו כאן לרשימת מלגות לתואר שני

תואר שלישי

לחצו כאן לרשימת מלגות לתואר שלישי

לחצו כאן לרשימת מלגות לפוסט דוקטורט

הרשמו לשני פתוח