בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

בית הספר ללימודים מתקדמים מספק לסטודנטים לתואר שני ושלישי מידע, ייעוץ והכוונה ותמיכה, החל משלב הרישום ובמהלך כל תקופת הלימודים ואחריהם. בין היתר מסייע בית הספר בכתיבת הצעות מחקר, תזה ודוקטורט, בקבלת מלגות סיוע ומלגות הצטיינות.

תוכנית היום הפתוח במדור

02 אוגוסט
שעה
10:00
-
13:00
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שלישי

מפגש היכרות עם ביה"ס ללימודים מתקדמים - תואר שלישי/דוקטורט

נפגשים כל יום שני
בזום: 10:00 - 13:00
בקמפוס: 11:00 - 13:00

בניין: חינוך הישן - בניין 403
קומה: כניסה
חדר: בית הספר ללימודים מתקדמים

המדור מטפל במועמדים וסטודנטים לתואר שלישי, השלמות, והשלמת עבודה שוות ערך לתזה. במפגשים עמנו תקבלו מידע והכוונה אודות מסלולי הרישום האפשריים, תהליך ההרשמה, המסמכים הדרושים להרשמה ואופן הגשתם. לצורך מיקוד נושא ומנחה מומלץ לפנות למדור לתואר שלישי לאחר שנושאים אלו נבדקו עם המחלקה בה הנכם מעוניינים ללמוד.

בחירת אירוע בחירת אירוע
הוספה ליומן הוספה ללוח שנה
02 אוגוסט
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני

מפגש היכרות עם ביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני

נפגשים כל יום שני
בזום: 10:00 - 13:00
בקמפוס: 11:00 - 13:00

בניין: מינץ (חינוך הישן) - בניין 403
קומה:
חדר: קומת כניסה - בית הספר ללימודים מתקדמים

המדור מטפל במועמדים וסטודנטים לתואר השני וחלק מלימודי התעודה. במפגשים עמנו תקבלו מידע והכוונה אודות מסלולי הרישום האפשריים, תהליך ההרשמה, המסמכים שיש לצרף לבקשה ואופן הגשתם.

בחירת אירוע בחירת אירוע
הוספה ליומן הוספה ללוח שנה
09 אוגוסט
שעה
10:00
-
13:00
מפגש מתעניינים
מפגש מתעניינים
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שלישי

מפגש היכרות עם ביה"ס ללימודים מתקדמים - תואר שלישי/דוקטורט

נפגשים כל יום שני
בזום: 10:00 - 13:00
בקמפוס: 11:00 - 13:00

בניין: חינוך הישן - בניין 403
קומה: כניסה
חדר: בית הספר ללימודים מתקדמים

המדור מטפל במועמדים וסטודנטים לתואר שלישי, השלמות, והשלמת עבודה שוות ערך לתזה. במפגשים עמנו תקבלו מידע והכוונה אודות מסלולי הרישום האפשריים, תהליך ההרשמה, המסמכים הדרושים להרשמה ואופן הגשתם. לצורך מיקוד נושא ומנחה מומלץ לפנות למדור לתואר שלישי לאחר שנושאים אלו נבדקו עם המחלקה בה הנכם מעוניינים ללמוד.

בחירת אירוע בחירת אירוע
הוספה ליומן הוספה ללוח שנה
09 אוגוסט
שעה
10:00
-
13:00
מפגש היכרות
מפגש היכרות
בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
|
תואר שני

מפגש היכרות עם ביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני

נפגשים כל יום שני
בזום: 10:00 - 13:00
בקמפוס: 11:00 - 13:00

בניין: מינץ (חינוך הישן) - בניין 403
קומה:
חדר: קומת כניסה - בית הספר ללימודים מתקדמים

המדור מטפל במועמדים וסטודנטים לתואר השני וחלק מלימודי התעודה. במפגשים עמנו תקבלו מידע והכוונה אודות מסלולי הרישום האפשריים, תהליך ההרשמה, המסמכים שיש לצרף לבקשה ואופן הגשתם.

בחירת אירוע בחירת אירוע
הוספה ליומן הוספה ללוח שנה